Omstrukturering, förändring, balans

0

Det är jobbiga och omvälvande tider men även viktiga och magiska på så många sätt anser jag. Mycket balansering som pågår både i våra inre och i det yttre för allt hör ju ihop. Vi är i full gång med att omskapa världen. Hela mänskligheten är med på resan vare sig man vill eller inte, vare sig man vill tro på det eller inte och vare sig man är medveten om det eller inte så är man en viktig del i denna process. Livet vill just nu lära oss LEVA utan att värdera, jämföra eller döma. Hur lyckas vi?

Allt är möjligt. Vi skapar själva vår verklighet inifrån och ut. Detta görs i varje stund och manifesteringen accelererar nu. Vi ser mycket mörker i det yttre och då finns det också i det inre. Vi behöver omfamna det utan att identifiera oss med det. Att gå in i lidandet och eländet ger det bara mer kraft samtidigt som du då ger bort din egna styrka. Att välja att inta rollen som observatör är inte att vara känslokall, egoistisk, respektlös eller stå i avsaknad av empati utan tvärtom, det är att ta ansvar för sig själv och den värld man önskar leva i framåt.  Så det handlar snarare om att värna om det man brinner för och tror på för sig själv, andra och planeten. Självdisciplin och eget ansvar på den nivån är något mycket vackert och väldigt kraftfullt.

Att vi bygger vår egen verklighet inifrån och ut innebär självklart att vi skapar oändligt många verkligheter. Ingen mer rätt än någon annan är viktigt att poängtera. Vi ska aldrig döma eller bedöma någon annans upplevda verklighet. Att värdera sanningar, verklighetsuppfattningar eller sinnesstämningar skapar obalanser och motsättningar och det ökar separationen istället för att ta oss till den enhet vi drömmer om och förtjänar. Den enhet och harmoni vi skapar utifrån våra hjärtans djup och frekvensen av varandet som vi inom oss bär. Den frekvens av varande och existens som egentligen härstammar från den kosmiska källa av ovillkorlig kärlek och kvantkraft som vi alla är en del av. Tyvärr har vi valt att glömma det när vi valde att ”födas” i en den kropp som för tillfället är vårt tempel och hem under jordelivet. Men egentligen är det inte tyvärr för det är en magisk resa vi gör och får förmånen att uppleva med mänskliga sinnen. Jag är så tacksam att vara en del av detta… Att få återupptäcka mig själv till både kropp, själ och ande… bit för bit… Att få integrera sinne, manifestation och medvetande i detta eviga NU. Det är så fantastiskt och jag önskar inget hellre än att alla ska få uppleva det…  

Därför vandrar jag starkare och starkare min väg för jag vet att det är enda sättet att låta andra få göra det samma. Genom att öka sina egna frekvenser och energivibrationer och ta emot de kosmiska koder som når mig så händer även saker kollektivt. Jag varken kan eller vill stanna upp på den resan och ser med tillförlit och spänning fram emot det som komma skall på vägen.

Vet att jag är vägled och beskyddad både från mitt inre centrum och från det yttre kosmos. Jag möter dem och det jag ska möta. Nätverken, synkronisiteten och magin tätnar för var dag. Jag försöker bara hänga med i det ”flow” och de moments (up and downs)  livet ger mig. Observerar och transformeras i de tillstånd det väcker inom mig. För det är just den processen av varande som blivit min sanning senaste åren och som är JAG på något sätt. Kan inte förklara det bättre och logiskt förstår jag det inte alltid själv men tilliten och känslan som fyller mig är övertygande nog. Den är tillräcklig för mig på min väg genom livet och den vill jag gärna försöka dela med mig av till andra även om det inte är lätt. Försöker så frön här och var med texter, ord, möten och är ständigt i egen utveckling.

Vi behöver verkligen varandra och andra i dessa viktiga processer men det inre arbetet kan vi bara göra själva. Balanseringen som pågår just nu är så viktig. När det feminina inom oss möter det maskulina i kärlek och förståelse så sker det även utom. När yttre kunskap och inre visdom möts i en ny sorts vetenskap, mer ren, genuin och äkta så omskapas även världen utifrån de värdena. Saker som inte är äkta och kärleksfulla kommer rasera. Visa kommer säkert uppleva det som mycket smärtsamt men det är nödvändigt för att bygga det nya på en stabilare och medmänskligare grund.  När vi börjar se igenom och ifrågasätta de ”sanningar” vi blivit ålagda men som inte gynnar oss fullt ut.  Vi programmerar nu om oss och världen, bryter mönster, släpper blockeringar och ändrar förutsättningarna för lycka och välmående på riktigt.

Allt är i full gång just nu och går inte stoppa som jag ser det. Det kommer bara accelerera och växa för allas vårt högsta bästa och den vetskapen gör iallafall mig oerhört lycklig och stark inifrån och ut.

Men eftersom vi själva är skaparna av vår verklighet så blir det viktigaste under resans gång att känna in sig själv. Att inte tappa sig själv på vägen för att pleasa andra på deras väg. För att platsa in m.m. Där i ligger det verkliga lärandet i nuet. Ödmjukhet, kärlek och förståelse till sig själv och sin väg men även till andra och deras väg och val i helheten.

Kramar och Blessings Jessica

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke