Välkomnar 2019 med öppet hjärta och full styrka

0

Mitt avslut på 2018 kändes väldigt fint och harmoniskt. Lämnade ännu mer av dåtidens rädslor bakom mig och steg in i något nytt på flera plan… inom som utåt. För visst kan jag erkänna att jag är rädd ibland… men har gjort ett medvetet val att inte låta rädsla skrämma, hindra eller förlama mig – någonsin!! Ett val jag är så stolt över och en utmaning jag bestämt mig för att älska. En stor dos MOD kan nog behövs för att hitta HEM ibland …. samtidigt sker det mesta utan större draman och med en känsla av glädje/lätthet i hjärtat när man släpper motstånd och oro på vägen.

Som jag skrev i tidigare inlägg så är nyckelorden som kommit till mig för 2019 just HEM och MOD. Innebörden och intentionen jag lägger i de orden handlar i grunden om att våga möta livet ännu mer med öppet hjärta och utan att låta rädsla och kontroll styra mig. Mod krävs för att släppa motstånd i förändringar För mig innebär den processen om att hitta Hem i mig själv mer, att finna mer av kärnan och styrkan som är jag och som jag vill utforska djupare. Hem handlar även om att ta hand om min kropp mer, att värna om den, älska den och uppskatta den. Vara nöjd, acceptera och njuta av mitt fysiska jag ännu mer på vägen. Samt kanske det mest logiska i begreppet så står också hem för att söka ny bostad, rensa och skapa mig ”Ett nytt hem” att växa och blomstra i på olika sätt.

Ett år där förändringar säkert kommer ta plats på olika sätt och som kräver MOD men även ökar förmågan att vara, njuta och skapa i nuet. Ett ganska bra nyårslöfte väl ändå: LEV NU <3

Med denna grund, intention och vetskap inför 2019 och det jag önskar framåt la jag mitt ”medicin hjul” för att få fördjupad kunskap och vägledning kring vad det kan innebära för mig. Dessa kort och läggningar är magiska och betydelsefulla för mig när jag väl tar mig tid och gör dem och eftersom jag vet att detta även kan glädja och vara till hjälp för andra så delar jag gärna med mig.

 

 

 

 

Korten jag använder mig av är Healing Kortleken av Lee Seger. Fantastiska på så många sätt i mina ögon.

 

FÖRÄNDRING är kortet som kom upp kring det övergripande temat för 2019 och det klingar ju redan väldigt starkt inom mig. Jag vet att förändringar kommer på många sätt och för många människor detta år och jag har redan bestämt för egen del att ta mig an dem med mod och utan motstånd. Att följa det livet ger och visar. Förändring är något så fint och viktigt när det får växa ur hjärtats djup och källa…

Delar texten som beskriver kortets betydelse så får var och en ta del av det som så önskar.

   

Det översta kortet VÄGLEDNING vill tala om att jag/vi alltid är vägleda på vägen, genom livet. Att det är tryggt för oss att släppa rädsla och att vi kan lita på att vårt hjärtas väg kommer visa sig tydligare ju mer vi är öppna för den. Den viktigaste vägledningen bär vi inom oss och allt i det yttre speglas av den sanning vi bär inom och även den kan förändras över tid. Jag ser livet i sig som den viktigaste vägledningen för mig. Jag öppnar mitt hjärta för situationer, budskap, tecken och känslor livet ger i Nuet. Just Nuet blir viktigare och viktigare för jag anser att det är där skapandet sker. Det är i nuet vi helar våra sår och skapar vår framtid. Spådomar, vetenskap och sådan kunskap som vill tala om och påstå att så här är det, så här blir det är jag därför lite ifrågasättande mot. SAYS who, liksom? Om vi har olika sanningar och verkligheter, vems är mest verklig och sann?

Jag tror på och brinner för den sanning som vill få mänsklighet att må bra och bli mer kärleksfulla och ödmjuka inför sig själva och varandra. Gör vad du vill med ditt liv så länge du inte medvetet skadar andra eller planeten på din väg. Döm inte heller andra i ditt strävande framåt. Vi har alla den unika plats och betydelse i skapelsen som vi ska och därför är dömandet både när det är riktat mot sig själv eller mot andra ett kärleksfullt och medmänskligt beteende oavsett vad vårt sunda förnuft säger till oss i stunden.

Det känslomässiga perspektivet och känslornas betydelse det kommande året visar kortet GENEROSITET. Det tolkar jag som att hjärtan ska öppnas ännu mer och släppa in det icke ”dualistiska” i vårt varande. Finna balans. För i djupet av våra hjärtan finns ingen rädsla för vare sig olikheter, separation eller rivalitet – där finns bara kärlek, tolerans och djup förståelse. När vi är generösa med våra känslor och kunskaper och delar med oss till andra växer vi och utvecklas tillsammans och det är precis det världen behöver i den förändringsprocess som sker nu.

Kortet i söder beskriver det fysiska. Det som under året kommer jobbas djupt och mycket med. Blev glatt överraskad av kortet som kom upp där samtidigt som jag känner att processerna redan är i full gång. Både individuellt och kollektivt tänker jag då. För KUNSKAP behövs det mycket av på olika sätt. All den kunskap, visdom och vetskap som florerar i oss människor behöver mötas, blandas, balanseras och framför allt börja samverka. Finns inget rätt eller fel när vi kommer till kunskaper anser jag. Vi bär alla vår unika erfarenhetsbank och livslärdomar vilka vi varken kan eller ska förkasta vare sig hos oss själv eller varandra.

Här gäller det också att öppna hjärta ännu mer och det valde jag att dra stjälpa och hjälpa kort på för att fördjupa. För hur sjutton hjälper vi oss själva och varandra att balansera och öka kunskapen i världen så att vi kan skapa något bättre än det vi fysiskt står och går i idag. Stjälpakortet blev VÄRDERINGAR. Våra inrotade värderingar kan lätt stjälpa oss i detta arbete. De invanda mönster och tyckanden som är så självklara för oss själva och som andra inte riktigt lyckas leva upp till. De som vill dela upp det mesta i rätt och fel, sant och falskt, gammalt och nytt, bra eller dåligt. Denna dualitet, uppdelning och jämförande kan lätt bygga hinder för oss på vägen. Så vad hjälper oss då.

Där ramlade 2 kort ut ur kortleken när jag blandade och blev ganska fascinerad när jag såg att MOD var ett av dem. Mitt nyckelord på vägen och alltså även ett hjälpord för processerna som rullar på detta år. Mod som leder till ett ännu djupare HELANDE för när vi vågar släppa rädslor och kontroll gällande det livet vill uppmärksamma oss på desto mer inre läkning och hälsofrämjande helande sker inifrån och ut. Såväl Individuellt som kollektivt även där.

Så till sist då.. vart ska hela denna process leda? Vad finns för mening med det? Vad vill vi uppnå under året via detta helande arbete som är så oerhört viktigt om man frågar mig? vad ligger det för intention bakom denna vägledning?

PERSPEKTIV – Japp så klockrent tycker jag. Nya perspektiv. Nya vinklingar på tillvaron där olika kunskaper och erfarenheter av livet och existensen kan samverka och nå balans. Djupare perspektiv på varandet och ett ökat välmående skulle jag hoppas och tro det kan leda till. Kanske växer förmågan hos oss att inta en position i livet och nuet där varken själ eller sinne tillåts styra för mycket utan mer leva i en balans och en harmoni där vi kan observera och nyfiket och njutningsfullt låta livet lära och leda oss steg för steg via upplevelser och händelser i processen. LEVA lite mera NU!!!

Och där kommer även SÅRBARHETEN fram och upp. Som jag jobbat med j det sista åren/året… att våga visa min sårbarhet och det utan att känna som om det vore en svaghet. Vår sårbarhet är aldrig någonsin en svaghet utan en styrka och det var jag även inne på när det gäller att vara generös gällande sina känslor och tankar. Att inte känna behov av att behöva trycka ner dem. Har en del kvar där och är inte ensam om det tror jag. Men tänk så fantastiskt att det kommer upp som hjälpkort inför det nya året gällande att hjälpa sig själv och andra att byta perspektiv på tillvaron och då även som ett steg mot att agera och förändra det som Är till det vi önskar. WOW säger jag på den och uppfylls med tacksamhet. Detta ska jag memorera. <3

Kanske kan en ny sorts empati få fäste i oss människor. Ett känslomässigt tillstånd där vi empatiskt kan se och förstå oss själv, andra människor, situationer vi handlar i utan att känna behov av att försvara, döma, skuldbelägga eller jämföra. Kanske kan sårbarheten leda oss till en plats där vi alla kan mötas i ett mer öppensinnat och öppenhjärtat tillstånd och kanske den villkorslösa helande kärleken kan få växa ännu mer i det yttre såväl som i våra ömtåliga men samtidigt starka inre. Kanske ingen lätt uppgift detta år vill leda oss in på när jag tänker efter men så spännande och vilken fantastisk grund att bygga vidare ett samhälle och en värld kring. Ett nytt paradis på jorden som jag och jag tror många med mig drömmer om och tror på.

Nu måste vi förenas, till en familj, sträck ut din hand någon behöver dig idag. <3 Drömmer vi tillsammans så skapar vi tillsammans. Vi behöver bara en ny platform att bygga framtiden på och den skapar vi NU!

With love and wishes for a very happy and magical new year / Jessica

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke