Andlighet, verklighet, mänsklighet, gudomlighet – Vad är egentligen vad?

0

Denna fråga jag ställt mig mer och mer de senaste åren. För mig är dessa begrepp tätt sammankopplade och jag skulle vilja beskriva det som en resa. En inre resa i personlig utveckling och självinsikt. En resa mot att bli mer och mer medveten om vem man själv är. Att mer och mer närma sig sin gudomliga härkomst och finna sitt välbefinnande och sin väg i livet. Sin väg till frihet och ÄKTA, innerlig och fullkomlig kärlek. Att vara “Fri som en fågel” i kärlekens och fredens namn. Att släppa mer och mer av “livets bojor” för i detta ingår som jag upplever det även att upptäcka och lära sig se igenom denna verklighetsillusion vi lever i här på Jorden. Vi skapar den tillsammans var sig vi vill det eller ej, vare sig vi tror det eller ej så är vi alla delaktiga och medskapande i den värld vi ser och förnimmer!

Varken andlighet och gudomlighet handlar för mig  om en specifik religion eller trosuppfattning. Ingen eller inget bör se sig som mer upplyst eller “uppvaknad” i mötet med någon annan. Båda har insikter att hämta hem i stunden och alla möten har en mening och däri ligger det stora lärandet som livet vill ge.

Allt hierarkiskt tänk är som jag ser det frånvaro av den renaste och äkta andligheten vi i mångt och mycket strävar efter. Hierarkier separerar och delar upp människor i bra och mindre bra och det är långt ifrån andligt och kärleksfullt i mina ögon. Att döma andra på deras väg genom livet är att slå ner på både dem och sig själv.

Andlighet är för mig att söka svaren inom sig själv och hitta sin mening med våra livsresor. Men självklart kan vi alltid ta hjälp av andra på vägen och stöta varandra genom livet.  Vi har alla olika livsstigar att vandra och det är precis så det ska vara. Det inre lärandet och den andliga utvecklingen handlar mycket om att hitta vägen till sin egen lust och glädje, hälsa och välbefinnande. Det handlar med andra ord inte om att vi ska tycka, tänka och tro lika. Jag skulle nog istället vilja påstå att det är precis tvärtom. Vi ska lära oss att respektera varandras olikheter och se värdet hos varje individ vi möter. Andlighet är främst till för att vi ska finna vår inre kompass och vägen till välmående i kropp & själ.  Ju fler som blir medvetna om detta ju större blir våra möjligheter att påverka vår situation och förändra vår värld. Att fördjupa sin andlighet skulle kunna likställas med att utveckla sitt sätt att ta sig an livet tänker jag. Att tänka att livet vill oss väl. Att livet bjuder på situationer för att växa och ge oss valmöjligheter på olika plan.

Jag tänker att arbetet med att finna och anamma kraften inom oss… kärleken och magin vi bär… gör underverk för våra liv, vår hälsa och vår lycka på sikt. Det ger verkligen ringar på vattnet i det yttre. Livet vägleder oss och vill oss alltid väl. Att göra sitt bästa i alla lägen och tänka att andra faktiskt gör detsamma är en inställning och ett val som skänker harmoni i vardagen. Det handlar inte om att godta och acceptera dåliga beteenden utan snarare att stå upp för sig själv och det man tror på och vandra framåt sin väg. Att vilja väl och göra gott utifrån sina förutsättningar och att nyfiket ta sina steg framåt i livet, det är den högsta nivån av andlig och personlig utveckling anser jag.

Take care…

Do you <3 I do me <3 and LOVE will bring us together <3

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke