Mänskliga begär och själslig längtan

0

Det finns som jag ser det egentligen en Stor skillnad mellan mänskliga begär och själslig längtan men ändå kan dessa två vara väldigt svåra att särskilja och urskilja med vårt mänskliga sinne. Det kräver ständig övning och prövning mot ökad medvetenhet och självinsikt.  Man blir aldrig färdig utan detta lärande är livslångt och sträcker sig nog t.o.m. över flera liv och generationer.

För mig handlar det till stor del även om hur vi som har det relativt bra förhåller oss till saker runt omkring. Inte enbart i handlande utan även i tanke och ord. Hur förmedlar vi vår världsbild? Vad lägger vi fokus på? Attraktionslagen och energiernas verkan fungerar både enskilt och kollektivt det är jag idag fullständigt övertygad om och den vetskapen är till stor hjälp när det gäller att välja vart jag vill lägga min energi.

Vi får kanske inte allt vi vill ha som människor och framför allt inte så fort som vi önskar det. Det sker kanske inte ens under en och samma livstid, men våra själar söker och får precis det de behöver för att lära och utvecklas på sin resa genom jordelivet. Både var och en för sig men även ALLA tillsammans. Det kan upplevas tufft, det känns hårt men för mig ger det i alla fall en mening och förståelse för alla orättvisor och livsöden som råder människor emellan och världen över. Kanske ingen jätte stor hjälp i elände och hemskheter men ändå en sanning och övertygelse som jag idag finner en tröst och ett lugn i. Den själsliga längtan är vägvisare både för individens egna lycka men gynnar ALLTID även mänsklighet och jord (alltet).

Precis som kropp och själ hör ihop så hör det inre och yttre ihop. Fokuserar vi enbart på en sak av dessa så är det, det som växer och frodas.  Det kräver balans för att vara stabilt och väl fungerande och balans är nog tyvärr en bristvara i världen idag. Västvärlden tycks fokusera mer på den yttre välfärden, på materiella ting, på teknisk tillväxt och fler och fler grejjer men vi lider ändå brist på välmående och innerlig lycka. För länderna i öst är det lite tvärtom tror jag. Eftersom det yttre inte är något att lägga tillit, hopp och framtidstro på så gör man det på det inre istället. Man finner inre värden och till viss del en lycka och ett hopp men väl mår man inte i detta heller. Här har vi faktiskt en hel del att lära av varandra tror jag. Vi måste balansera upp världen för att finna den lycka vi alla så väl förtjänar. Det tror jag att våra själar verkligen längtar efter samtidigt som våra mänskliga begär och egon är de som sätter käppar i hjulen för oss alla. Men allt går ju att förändra… med ökad medvetenhet är allt verkligen möjligt, det är jag övertygad om men allt har sin tid.

Universum har som jag ser det inga som helst begränsningar för vår välfärd och rättvisa. Begränsningarna bygger vi själva, i vårt sinne, i vårt ego och våra mänskliga begär. På så sätt skulle man kunna säga att det inte är någon annan än vi själva som hindrar oss från överflöd, rikedom och fullständig lycka. Men där finns de säkerligen de som inte håller med mig och som kanske t.o.m. ilsknar till över mitt påstående och det klandrar jag ingen för. Det får stå för var och en. Men ännu en gång vill jag påpeka att det är VI som bygger värden och skapar världen tillsammasn. Individuellt och kollektivt och vi alla är ansvariga i både tanke och handling.

Mänskliga begär har sin grund i en sorts kontrollbehov och ägandekänsla som kan innefatta både andra människor och materiella ting. En känsla av att detta och dessa måste finnas i mitt liv för att jag ska vara lycklig. Vi har lätt att hänga upp vår lycka på yttre faktorer eller andra människors och även en tendens att hålla fast vid det oavsett vad. Tryggheten är viktig och håller oss på plats. De mänskliga begären är inte ovillkorliga och kravlösa likt den universella äkta kärleken som själens längtan härstammar ifrån.

Själen längtar efter det som komma kan är nära sammankopplat med konsten att känna tacksamhet och förståelsen för det som varit. Livet bjuder både på svåra stunder och härliga tider och allt är lärdom, allt är på något sätt menat för vårt högsta bästa även om vi inte alltid kan set det goda direkt. I själens längtan växer sig TILLITEN stor och kraftfull. Det är i NUET vi skapar vår framtid och den kan bli som vi önskar. Ju mer vi lär oss hålla isär vår själs längtan och vårt mänskliga begär desto mer närmar vi oss de liv vi är ämnade att leva.

Vi behöver egentligen ingenting utanför oss själva, allt som kommer utifrån är en bonus. Den riktiga lyckan, friden, harmonin kommer när vi möter oss själva och våra behov fullt ut. Att investera i oss själva är det viktigaste på vår resa genom livet… möten och relationer speglar det som vi behöver ta tag i inom oss.

Det är inte en lätt uppgift vi har här på jorden men vi här för att vi har antagit utmaningen så jag önskar dig ett stort lycka till på din fortsatta resa framåt…

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke