Vi kan alla födas på nytt – likt larven som föds till fjäril ur sin puppa eller likt fågel Fenix som reser sig ur askan.

0

En text om vikten av att rensa, kapa, dö och återuppstå – som en nyare version av sig själv. Om och om igen. Djupare och djupare. Närmre och närmre sitt innersta sanna JAG.

De senaste veckorna har jag haft fullt upp med både inre och yttre rensning. Jag tror att de flesta känner att saker händer i och omkring dem så jag är säkerligen långt ifrån ensam om utmaningar, känslostormar och djupgående insikter. Det gäller att jobba mycket med sig själv under den transformeringsprocess vi är inne i nu för på så sätt gör vi det lite enklare för oss, vi öppnar upp för vårt flöde och den väg vi ska vandra blir lite tydligare för oss. Transformationen är påtaglig. Jag känner det och upplever det i hela mitt väsen och får även bevis i det yttre på olika sätt. Så tacksam över meningsfullheten och medvetenheten som växer sig starkare, vidare, större. Kärleken expanderar till att innefatta mer och fler och framför allt ännu mer av mig själv… Den sanna, äkta, villkorslösa och fullkomliga kärleken har inga gränser. Den dömer inte den jämför inte. I denna kärlek ryms och omfamnas allt och det är ditåt mänskligheten färdas. Det kan vara svårt att uppleva om man ser på världen med sina mänskliga ögon och sitt logiska förnuft men om vi öppnar upp för hjärtats magik och känner de högre vibrationerna genom vårt väsen då vet vi att det är mer än möjligt.

Jag har känt ett påtagligt behov och även utsatts för situationer där rensning i det yttre blivit nödvändigt och det har i sin tur även medverkat till att kapa band, mönster, roller som jag vet håller mig tillbaka. Det har bitvis varit ganska smärtsamt men ändå så befriande och känslan av meningsfullhet har varit tydlig hela tiden.

Det är nästan som att dö lite, dö och uppstå på nytt. Släppa delar av en själv som inte gynnar varken oss eller andra i längden. Återfödas som en ny version av sig själv. Det är en naturlig del av livet. Allt i naturen lever, dör och återföds men som människor känner vi ofta stort motstånd och rädsla till att släppa och låta gå. För att inte tala om svårigheterna i att släppa gamla tankemönster och upptäcka nya vägar tillsammans med andra, nya sätt att tänka, nya sätt att uppleva, nya sätt att vara. Vi tror ofta att det är mycket bättre att hålla fast och vi är i mångt och mycket rädda för förändringar av olika slag.

IMG_1112

Detta motstånd har jag nu jobbat en hel del med medvetet, ärligt och känslosamt och jag känner att jag i det arbetet plockar fram mer och mer av mig själv. Jag skalar av mig mycket av det som lagts på mig i form av mina egna negativa tankar om mig själv men även när det gäller omgivningens och andra människors påverkan på mig. Jag känner att jag nu får mer och mer kontakt med min innersta kärna, min fulla kraft, mitt innersta rena kärleksfulla väsen.

Jag vandrar stoltare, modigare och klarare på den väg som är ämnad för mig, övertygad om att allt och alla vi älskar vinner på att vi går vår väg och ger dem frihet att upptäcka och gå sin. Ofta jämsides, men ibland med stickspår och kan hända även åt helt andra hållet emellanåt. Då må det vara så. Vi äger ju inte någon annan men vi äger makten över våra egna liv och vårt välmående. Att jobba med de hinder vi har inom oss är enda vägen till sann lycka. Genom att förändras i det inre förändras även blicken du har för det yttre. Inre och yttre verklighet går hand i hand och samspelar med varandra och Vi, var och en, är de ytterst ansvariga aktörerna i det samspelet när det gäller våra egna liv.

Så lita på dig själv, tro på dig själv och din sanning. Vägleds av dina känslor, dröm dina drömmar, känn dina visioner, lev din glädje och skapa ditt liv i tacksamhet, tillit och tålamod.

Låt känslan och vetskapen om att ”Du är värd det bästa” växa sig stark inom dig. Vi är alla värda den bästa av världar och allt startar inom oss. Ju mer lager av motstånd, gamla invanda tankemönster och ogynnsamma roller vi skalar av oss desto närmre kommer vi oss själva. Desto mer älskar vi oss själva för den vi är och i och med det växer också viljan och motivationen att ta hand om oss själva till både kropp och själ.

 

 

Don’t ignore your dreams, don’t work too much, say what you think, cultivate friendships and be happy.

IMG_0707

 

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke