Berättelsen om vår framtid äger vi. (AI/EQ)

0

Såg för en tid sedan en serie jag av olika anledningar blivit nyfiken på och som gått på tv: “År en miljon – Berättelsen om din framtid” hette den.

Jag kände ganska direkt ett obehag som jag inte riktigt kunde sätt fingret på. Jag är ju själv av den tron om ett multidimensionellt universum, där flera liv levs pararellt och där vi har mycket kunskap att hämta och expandera i. Är övertygad om att kosmos är och förblir vårt sanna hem.

Men den vetenskap och den framtid som denna serie vill föra mig/oss in på klingade inte vackert i mitt hjärta. Jag är inte beredd på att koppla upp mitt medvetande till AI (artificiell intelligens) och robotar. Tror inte att det är vägen till min själs eviga liv utan snarare tvärt om det kommer ta död på den och mitt inre (det som i grunden är jag) kommer styras ännu mer och kankse till slut helt och hållet av andra makter.

Upplevde där och då en rädlsa i hela mig – en rädsla för att låta detta system ta över. I det fallet skrämmer mig verkligen teknikens framfart och mänsklighetens dumdristighet. Ska vi lämna över vår hjärnaktivitet och känsloyttringar till robotar? Det är för mig att sluta leva, inte att koppla upp till evigt liv.

Jag är väl medveten om att det finns mörka krafter omkring oss. Både på jorden men även i kosmos och rymden. Makter som vill försätta oss i rädsla och ta över kontrollen helt. Men jag vet också att allt är energi och att de inte kommer lyckas om vi höjer vår energi på jorden och styr oss från rädsla till kärlek. Det är precis det som också sker på planeten just nu, en process som är i fullgång och som jag upplever starkt på flera plan och sätt. Jag känner mig trygg och full av tillit där.

Vikten av att släppa rädsla blev än mer tydligt för mig via denna serie. Tekniken är i mångt och mycket bra för oss och vår framtid men vi ska inte låta den styra oss från planeten av rädsla. Att som serien pekar på se det som om vi människor ska fly jorden, erövra galaxen och ta koll på farorna (svarta hål och utomjordingar) anser jag vara ett omvänt och farligt sätt att ta sig an det vi går igenom.

Jag vill vända det till att vi behöver blicka inåt, jobba med de rädslor och programmeringar vi redan har bland mänskligheten på jorden. Vi behöver förändra vår verklighet inifrån och ut. Inte fly utan förändra och hjälpa både oss själva och planeten att nå balans och harmoni. Sen om det leder till vilket jag tror är mycket möjligt att vi även når utåt i rymden, universum, kosmos på vägen så sker det naturligt och genom kärlek och balans istället för genom rädsla, flykt och maktlöshet.

Mänskligheten håller på att överbefolka jorden på ett sätt och framför allt förstöra de resurser som finns genom vårt sätt att leva. Jorden är fantastisk på så många sätt och den är vårt hem just nu och den plats vi ska förvalta väl och leva i samklang med. Men den är inte vårt enda hem ens i nuläget. Det finns plats för oss i kosmos och det finns redan ett “välkomnade” där ute. Vi är redan en del av den kosmiska energin och expansionen. Jag känner inte att vi behöver vara rädda och erövra/ta över med list och högmod. Det är egots och rädslans väg och det kommer bara skapa oss mer elände och sorg även i framtiden. Vi behöver finna djupet av vår själ och ta den vägen i vår expansion av medvetandet istället. För att medvetandet, kosmos och universum expanderar det vet vi ju. Frågan är bara hur och i vilken energivibration? Där är vi viktiga och har ett ansvar var och en! Få vet om det men fler och fler ”vaknar” ändå i den tid som är nu och det är jag oerhört lycklig över. Tekniken är inte av ondo och den ska vi ta hjälp av på vår väg men inte på bekostnad av naturen som hittills. Balansen är viktigare än någonsin nu samt att välja sin egna väg och inte låta mörka energier få grepp om OSS. Dvs. det vackra och kärleksfulla som i grunden ÄR VI, JAG, DU! 

Kommunikation och innerliga möten människor emellan så viktigt i processen. Där rädsla och okunskap kan omvandlas till kärlek, förståelse och ökat kunskapsexpansion i medvetandet. Jag har mycket kvar att lära men jag har också väldigt mycket att lära ut och känner en oerhörd ödmjukhet inför de båda aspekterna.

AI skrämmer mig som sagt oerhört om den fullt ut skulle få styras av mörkrets makter och energier dvs. av allas vår rädsla och kontroll. Jag vet att den risken finns och det skulle försätta oss i en falsk trygghet istället för den äkta frihet som vi är värda och fullt kapabla till att nå. Det känns lite som om det skulle kunna vara ditåt vi är på väg nu om vi tittar utåt i världen. Rädslan har fortfarande sådant stort grepp om mänskligheten tyvärr MEN … jag vägrar ge upp eller börja känna mig maktlös där. Jag fortsätter på ljusets, kärlekens och sanningens väg… den sanning som fått mig att hitta mig själv mer och mer, min lycka, mitt välmående, min kraft och min utveckling och expansion. Jag fortsätter den vägen fram steg för steg, till den värld jag förnimmer inom och vill medverka till att skapa på det sätt jag är ämnad att göra det. Livet vägleder och lär i processen hela tiden.

.

AI i all ära inget kommer någonsin slå EQ (emotionell intelligens) när det gäller att växa i kärlek och ödmjukhet för sig själv, sin nästa och världen. Så mer EQ i världen önskas. Om världen skulle styras via högkänslighet och EQ skulle saker se annorlunda ut även om balans är det viktigaste i längden att utveckling ska ske på ett bra sätt för alla.

Kram och Namaste

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke