Frihet, Fri vilja, eget ansvar… Hör dessa ihop?

0

Ja för mig gör de det! Jag har länge funderat på begrepp som frihet, fri vilja, eget ansvar, automatiserade mönster och rädslor m.m. Någonstans hör allt detta ihop för mig och jag vill i denna text försöka förklara hur.

Vad är frihet och hur bör denna frihet växa fram och ta sig i utryck?

Som så många andra begrepp så kan vi se på detta med frihet från olika håll och med olika perspektiv. Frihet är ett vackert ord som förmedlar hopp och glädje. Frihet är något som alla vill ha mycket av. Att känna sig Fri att lev sitt liv utifrån egna önskningar frambringar lycka och främjar vår hälsa på olika positiva sätt.

 

Jag vill börja med att skilja på individuell Frihet och kollektiv Frihet. Full frihet på individnivå kan om det vill sig illa trigga igång egot tänker jag och dit tror jag inte vi vill. Det är ju våra ”själar”- vår inre kraft och kärleksfulla källa – som vi vill befria. Det som får oss att värna om varandra på ett djupt medmänskligt plan och där vi med fri vilja sätter vår egna mänskliga och individuella vinning åt sidan. Det är först i den känslan/insikten som vi verkligen skapar en kärleksfullare värld och blir friare både som människor och mänsklighet anser jag.

Därför vill jag särskilja på Frihet och Fri vilja för att lättare förklara och sätta ord på min känsla/insikt. Friheten står för mig mer kring det mänskliga och medmänskliga där vi TILLSAMMANS värnar om en bättre, rättvisare, friskare värld. Men sen har, inte att förglömma, varje individ en fri vilja och den kan vara högst individuell och egocentrerad. Där kan vi medvetet eller omedvetet välja än det ena, än det andra t.ex. girighet eller generositet, kärlek eller rädsla, hopp eller förtvivlan m.m.

Det finns inte några rätt eller fel i hur vi använder vår fria vilja som jag ser det och vi ska inte döma varandra i våra val men för mig är det viktigt att särskilja det från den Frihet jag önskar för människor, mänsklighet och värld!!

Frihet är inte att alltid få göra som man vill. Däremot kan man känna sig riktigt fri och lycklig när man utifrån sin fria vilja väljer att göra något som är gott för andra.

Så för mig blir det därför oerhört viktigt att alltid koppla Frihetsbegreppet med tanken att vi skapar yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen. För mig är detta den enklaste och kortaste vägen mot ett samhälle och en värld där Samverkan med andra människor bortom egoism och särintressen, blir vår verklighet. (Detta är visioner från paritet Enhet som även växer starkt inom mig)

Den som verkligen vill ge varje människa rätten till sin frihet ser också vinningen i att ge varje människa rätten till sin egen åsikt, ståndpunkt, tanke eller känsla utan att känna behov av att döma, nedvärdera eller förlöjliga.  Där tänker jag att vår ”fria vilja” kommer in kring hur vi tar emot och bemöter andras ställningstaganden när de kanske strider eller motsäger våra egna. Om vi i djupet av våra hjärtan tror på att olikhet berikar och utvecklar så blir det väldigt lätt att möta upp med ödmjukhet och nyfikenhet.

Jag brukar symbolisera livet och våra individuella resor tillsammans som att vi lägger ett pussel. Där var och en av oss är en unik och ovärderlig pusselbit som behövs för att pusslet till slut ska bli komplett. Vissa pusselbitar (människor, själar) matchar oss direkt. Vi bildar grupper och tids nog så hittar även dessa grupper bitar som passar med varandra och på så sätt kommer pusslet bli klarare och klarare, helare och helare. Jag tror verkligen att vi närmar oss det vi alla någonstans drömmer om – En bättre, friskare och medmänskligare värld!!

Om vi lever i känslan att ALLA är unika och betydelsefulla och att var och en faktiskt har lika viktiga bitar att tillföra pusslet vi lägger, så blir det lättare att släppa rivalitet, tävlan och jämförelse. Detta kräver förstås en stor dos TILLIT till människan och den processen som pågår människor emellan. Att verkligen vila i sitt inre och känna sin egen kraft, sin egen betydelse och sitt eget ansvar växa…

Hur medvetna är vi då om vår ”fria vilja” och vårt egna ansvar i allt som är?

Den ”fria viljan” kan och bör nämligen ifrågasättas och behöver ventileras! För hur fria är vi egentligen när det kommer till hur mycket i våra liv som styrs av vårt undermedvetna kontra det som finns i vårt medvetande?!  Väldigt många av våra val och livsupplevelser styrs av vårt undermedvetna (mer än 90 %) och är därför inget vi kan påverka? Eller?

Visst kan vi påverka även det men där krävs också ett medvetet val kring att börja rota och lära av vårt undermedvetna. Att plocka upp bit för bit även om det smärtar och skrämmer.

Vår ”fria vilja” ligger alltid i vår medvetandenivå men den finns, och vi kan få fatt i den om vi anstränger oss. Jag säger inte att det är lätt men det är långt ifrån omöjligt. Vi kan ta ett beslut om att få den ”fria viljan” att expandera i takt med vårt medvetna medvetande. Det är ett val vi har tillsammans med miljontals andra.

”Vårt öde är skrivet i stjärnorna men det är inte hugget i sten” är en slogan jag gillar. Den visar på att det alltid kommer nya möjligheter för oss. Ingenting är någonsin för sent. Vi får alltid nya chanser att välja nytt och välja om…

Vi har ALLTID en massa val och vi tar dem fast inte alltid medvetet. Att inte göra något, att inte förändra, att nöja sig är också val. Alltid, alltid våra egna val och ingen annans. Är vi inte nöjda är det bara vi själva som kan förändra. Här kommer det egna ansvaret in med stor kraft… Vi ÄR medskapare i vår värld och skapare i våra liv och det kan vi aldrig svära oss fria ifrån som jag ser det.

Jag tänker att vi möter de läromästare och vägledare vi ska på vägen och vi är också vägledare åt andra för vi lär, utvecklas och växer i samspel med varandra. Vi ska rådfråga och ta hjälp av varandra, av utbildade personer, av personer med mer erfarenhet m.m. Men vi ska inte ta det som förmedlas som en självklar sanning. För vår egen sanning och vår väg kan ingen annan ge oss. Vår egen sanning bär vi inom oss och det är vår egen uppgift att få fatt iden. Vi är här för att lära oss lyssna på vårt inre, förstå våra känslor och följa våra hjärtan, utan att döma eller klandra andra.  That´s the mission of LOVE…

Att sprida ljus och kärlek handlar för mig om att finna, erkänna, jobba sig igenom och omfamna sitt egna ”mörker” och sitt egna undermedvetna. Att våga möta sina inre rädslor och bryta invanda, automatiserade mönster, att låta medvetandet öka och expandera. På så sätt växer ens egna inre ljus sig starkare och man orkar stå emot sådant som inte klingar väl inom en. Framför allt  så förmår man att möta det på ett kärleksfullt sätt som gagnar både en själv och de andra inblandande. Det skapar med tiden något mycket bättre och större än vad man kanske tror från början.

”What goes around, comes around!”  ALWAYS and ever!!

 

 

 

 

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke